អំពី​ពួក​យើង

ទីក្រុងនីងបូ Sajoo ប្ដូរ Co. , Ltd. ត្រូវបានជំនាញក្នុងការ R & D, ការផលិតនិងការលក់នៃការប្តូរដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាច្រើន។