អំពី​ពួក​យើង

Ningbo Sajoo Switch Co., Ltd មានឯកទេសខាង r&d ការផលិត និងលក់ឧបករណ៍ប្តូរគុណភាពខ្ពស់ផ្សេងៗ។